Czasowniki angielskie

Definicja

Czasowniki angielskie pełnią dokładnie taką samą rolę w zdaniu jak czasownik polski. Tu nie ma żadnych niespodzianek. Ogólnie mówiąc czasownik w zdaniu służy do opisania czynności. Jest to bodajże najważniesza część mowy. Bez czasownika nie za bardzo możemy stworzyć jakieś poprawne zdanie. Natomiast jeden czasownik może być już zdaniem. Na przykład: Stop! Go! Nierozłącznym elementem czasownika w języku angielskim jest podmiot, czyli osoba lub przedmiot, który daną czynność wykonuje. W języku angielskim nie istnieje podmiot domyślny jak to ma miejsce w języku polskim. To musisz zapamiętać koniecznie! A to głównie dla tego, że czasowników języka angielskiego się nie odmienia przez osoby jak to ma miejsce w języku polskim.
Po polsku powiemy: Poszła do pracy. Nic więcej nie musimy mówić. Wiemy, że to ONA poszła do pracy.
Natomiast w języku angielskim musimy dodać koniecznie: Ona poszła do pracy.
She went to work. Dokładnie takiego samego czasownika użyjemy mówiąc, że to ON poszedł do pracy.
He went to work. Jak widać „uwypuklenie” osoby jest dość istotne.

Podział czasowników

Czasowniki angielskie możemy podzielić na statyczne - stative verbs, dynamiczne - dynamic verbs, regularne - regular verbs, niereguralne - irregular verbs oraz modalne - modal verbs. Różne źródła podają jeszcze szersze podziały, ale przytoczone powyżej w zupełności „wypełniają” wiedzę przydatną przy poprawnym posługiwaniu się językiem angielskim.

Czasowniki statyczne - Stative Verbs

Czasowniki statyczne to głównie takie, które z reguły występują tylko w czasach past i present simple i nie posiadają formy ciągłej (angielska końcówka -ing) przez co nie są używane w czasach continuous. Poniżej lista czasowników statycznych z przykładami.

 

Czytaj więcej: Czasowniki angielskie

Czasy języka angielskiego inaczej

 

Czasy angielskie przedstawione progresywnie na lini czasu. Zwroty napisane wytłuszczoną czcionką zostały użyte w odpowiednim czasie dla konstrukcji angielskiej. Formy czasów języka angielskiego na żółtym tle są dla opanowiania gramatyki podstawowe. Są to formy czasów angielskich, których używanie powinno się opanować perfekcyjnie. Musisz je umieć stosować „w locie”.

Zdania angielskie napisane pochyłą czcionką w kolorze jasno-szarym wskazują zwroty, których się praktycznie nie używa w języku angielskim.

Jak można się domyślić czasy angielskie odnoszą się do tych samych chwil w czasie jak w języku polskim. Różnica polega na tym, że w języku angielskim użycie odpowiednich zwrotów zostało bardziej szczegółowo opisane a co za tym idzie również otrzymało swoją nazwę.

Aby zobaczyć tłumaczenie tekstu angielskiego najedź kursorem myszki na zdanie angielskie.

   Formy proste Linia czasu

Formy ciągłe

Aktywny Pasywny

Aktywny

Pasywny

Czas przyszły I will have completed the course by the end of next week. The project will have been finished by tomorrow afternoon. Λ

|

Future Perfect

|

|

She will have been working here for two years by the end of next month. The house will have been being built for six months by the time they finish.

She will teach tomorrow at six o'clock.

 

The sun will shine tomorrow.

The food will be brought later. Λ

|

Future Simple

|

|

She will be teaching tomorrow at six o'clock. The rolls will be being baked at two.
 Nie istnieje  Nie istnieje Λ

|

Future

Intention

|

She is going to teach tomorrow at six o'clock.

 

They are going to fly to New York tomorrow.

The reports are going to be completed by the marketing department.
Czas teraźniejszy He works five days a week. Those shoes are made in Italy.

|

Present Simple

|

I am working at the moment. The work is being done by Jim.
She has lived in California for many years. The company has been managed by Fred Jones for the last two years.

|

Present Perfect

|

She has been working at Johnson's for six months. The students have been being taught for the last four hours.
Czas przeszły I bought a new car last week. The book was written in 1876 by Frank Smith.

|

Past Simple

|

I was watching TV when she arrived. The problem was being solved when I arrived late for class.
She had already eaten when I arrived. The painting had been sold twice before it was destroyed.

|

Past Perfect

|

V

I had been waiting for four hours when he finally arrived. The house had been being painted for over a month before they began to decorate the interior.

Future Simple Tense

Definicja czasu


Czas przyszły prosty jest bardzo łatwy do utworzenia. Za podmiotem stosujemy operator czasu przyszłego „will”, za nim czasownik w pierwszej formie i mamy gotowe zdanie. Tym razem jest łatwo. Operator „will” stosujemy do wszystkich osób.

 

I will read this book.

Ja będę czytał tę książkę.

 Nie martw się, przeczytam, ale nie wiadomo kiedy.

She will eat a dinner now.

Ona będzie jeść obiad teraz.

Tu informujemy, że Ona będzie jadła teraz, za chwilę.

 

Czytaj więcej: Future Simple Tense

Past Continuous Tense

Definicja czasu


Czas ten jest bardzo podobny w swojej konstrukcji do czasu Present Continuous. Różnica polega na tym, że opisuje czynności trwające jakiś czas w przeszłości. A skoro tak, to zmienia się forma czasownika „to be ”. Zamiast formy czasu teraźniejszego używamy formy czasu przeszłego. Dlatego musimy poznać formę czasu przeszłego dla czasownika „to be”.

 

 

Liczba pojedyńcza

Liczba mnoga

1 osoba

I was

I were

we were

2 osoba

you were you were

3 osoba

he was

she was

it was

they were

 

Zdania twierdzące


Zdanie twierdzące budujemy w sposób następujący: Najpierw występuje podmiot plus forma czasownika „to be” dla czasu przeszłego, tabelka powyżej następnie forma czasownika z końcówką „-ing”. To wszystko. A tu mamy parę przykładów.

I was working.

Ja byłem pracujący.

Dosłownie znaczy to tyle, że byłem zajęty pracą i nie mogłem z Tobą wtedy rozmawiać.

I was reading this letter yesterday.

I was working as carpenter last year.

We was working at the moment.

Ja byłem czytający ten list wczoraj.

Ja byłem pracujący jako stolarz ostatni rok.

My byliśmy pracujący w (tym) momencie.

 

Czytaj więcej: Past Continuous Tense

Past Simple Tense

 

Past Simple Tense - Przeszły Prosty Czas


Definicji czasu przeszłego nikomu nie trzeba przytaczać. Stosując czas przeszły opisujemy czynności, które miały miejsce w przeszłości i się zakończyły w sensie aktywnym. W celu dokładniejszego zrozumienia, trochę wyjaśnień:

Past Simple Tense nie pozostawia wyraźnego śladu w naszej pamięci, czynności dokonanych oraz nie rzutuje na sytuację w czasie teraźniejszym. Zastanawiasz się o czym mowa? Spójrz! Mnóstwo rzeczy działo się w Twojej przeszłości. Pamiętasz je wszystkie? Nie! Wczoraj na ulicy widziałeś dwóch ludzi:

- One man spoke to another laudly.

To, że „Jeden mężczyzna przemawiał do innego głośno” nie ma żadnego wpływu na to co dzieje się teraz. Dla kontrastu:

- I have failed my driving test yesterday.

Nie zdałem egzaminu wczoraj i teraz nie mam prawa jazdy. Ale jest to już inny czas języka angielskiego - Present Perfect Tense, o którym tutaj nie będziemy mówić.

Past Simple Tense możemy użyć do opisania czynności lub sytuacji z podaniem czasu:

- I came home at 6 o'clock. Czas jest podany w zdaniu. Lub:

- When did they get married? W tym przypadku pytamy się o czas.

Używamy również do przedstawiania powtarzających się czynności w czasie przeszłym:

- I walked to school every day.

Stosuje się go również w opowieściach do wyrażenia postępujących po sobie akcji: 

- Charles entered the hall, looked around, took off his coat and put it on a chair.

Czytaj więcej: Past Simple Tense

Popularne błędy języka angielskiego

 

Przedstawiamy listę wyrazów języka angielskiego, z którą należy się zapoznać aby unikać popularnych błędów. Słowa, które w pisowni różnią się dość często tylko jedną literą przy takiej samej wymowie, mają różne znaczenie. Nie jest to wyjątek dla języka angielskiego. W języku polskim mamy podobne przypadki. Czas na zapoznanie się ze słowami, które mogą i przysparzają sporo problemów dla uczących się.

 


Accept: (verb) - to receive willingly, to approve, to aggree.
Except: (preposition or verb) - exclusion or leave out.

Czytaj więcej: Popularne błędy języka angielskiego

Present Continuous Tense

Definicja czasu


Obok czasu prostego najczęściej występujący czas. Opisuje zdarzenie lub czynność, która trwa dokładnie w chwili kiedy o niej mówimy. O ile w czasie prostym mówimy, że my pracujemy i nie ma znaczenia kiedy o tyle w omawianym czasie czynność lub zdarzenie trwa w tej chwili. Charakterystyczną cechą czasu jest użycie czasownika „to be” w podstawowej formie dla odpowiedniej osoby plus drugi czasownik z końcówką „-ing”. Jak już mówiliśmy czasownik przyjmując końcówkę „-ing” zaczyna „pracować” jako przymiotnik a ściślej mówiąc imiesłów przymiotnikowy - nieosobowa forma czasownika, odpowiada na pytanie - jaki, jaka, jakie.

 

I am working.

Ja jestem pracujący.

Dosłownie znaczy to tyle, że jestem zajęty pracą i nie mogę z Tobą teraz rozmawiać.

I am working now.

I am working right now.

I am working at the moment.

Ja jestem pracujący teraz.

Ja jestem pracujący teraz.

Ja jestem pracujący w (tym) momencie.

Dość często występuje opis czynności razem z określeniem czasu tak jak w podanych przykładach.

 

Czytaj więcej: Present Continuous Tense

Present Perfect Tense

Present Perfect Tense - Teraźniejszy Dokonany Czas


Czas ten jest troszeczkę zagmatwany. Niemniej dość prosty do zrozumienia i stosowania. Używając tego czasu opisujemy czynności, które zostały wykonane w przeszłości a mówimy o nich w czasie teraźniejszym. Czas ten nie ma bezpośredniego odnośnika w języku polskim. Ale istnieje!

Zdanie: „Ja mam wykonaną tę pracę!”, jest jak najbardziej poprawnym zdaniem w języku polskim. Dokładnie taka sama konstrukcja występuje w języku angielskim! „I have done this work!”

Skoro tak, to zastanówmy się, kiedy stosujemy ten czas? Jak w zdaniu powyżej można zauważyć, opisuje wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości ze skutkiem w teraźniejszości. Wykonałem tę pracę wczoraj a stwierdzam dziś, że mam ją zrobioną! To jest najważniejsza cecha tego czasu.

Aby zbudować zdanie z tym czasem potrzebujemy podmiotu, czyli osoby, czasownika „have lub has” oraz trzeciej formy czasownika określającego stan w jakim się znajdujemy. Dla większego zrozumienia rozpatrzmy przykład, kiedy ktoś się pyta czy zrobiliśmy ćwiczenia zadane w szkole. Możemy odpowiedzieć oczywiście bardzo prosto: I have. I już. (Ja mam.) Ale zawsze staramy się dodać jakąś informację więcej. No i robi się nam: I have done. (Ja mam zrobione.) Natomiast odpowiadając pełnym zdaniem otrzymujemy: I have done my exercises. (Ja mam zrobione moje ćwiczenia.) Odpowiadamy na pytanie w czasie teraźniejszym o czynności, która trwała w przeszłości. Dość często przy stosowaniu tego czasu posługujemy się określeniem typu „just” (właśnie, dopiero co), „already” (już). Należy jeszcze wspomnieć, że przy korzystaniu z tego czasu możemy posłużyć się słówkami określającymi przedział czasowy. Są to słówka „since” (od jakiegoś miejsca w czasie), oraz „for” (od jakiegoś okresu, przez jakiś czas). „Since” używamy, kiedy chcemy powiedzieć, że mieszkamy tu od 1989 roku. „For”, kiedy chcemy powiedzieć, że mieszkamy tu już 12 lat i ciągle tu jesteśmy.

Czytaj więcej: Present Perfect Tense

Present Simple Tense

Present Simple Tense - Teraźniejszy Prosty Czas


Jest to zwykle pierwszy angielski czas jakiego się uczymy na kursach języka angielskiego. Oprócz dość prostej konstrukcji powinniśmy również pamiętać w jakich sytuacjach ten czas jest stosowany. Gruntowne poznanie tego czasu stanowi pomost do nauki pozostałych czasów języka angielskiego. Poniżej przydatne informacje, przykłady zdań oraz wyjaśnienia.

 

Zdania twierdzące:


1. Opisuje zwykłe czynności nie określając szczegółowo punktu lub odcinka na tzw. osi czasu, jak również niezbite fakty lub twiedzenia.

- She walks to school.

- I go to work every day.

- The earth revolves around the sun.

2. Często jest wykorzystywany w tytułach gazetowych artykułów zamiast czasu Present Perfect.

- Oldest man alive wins olimpic race.

- Stock markets crash.

Czytaj więcej: Present Simple Tense

Przyimki at, in, on oraz to

Przyimki at, in oraz to w języku angielskim stosowane są przy opisywaniu miejsc i czasu. Do zapamiętania posłuży nam poniższa tableka:

IN

Używamy przy nazwach miesięcy - in May
z nazwami sezonów - in winter
przy nazwach krajów - in Greece
z nazwami miast - in New York
czas w ciągu dnia - in the morning, afternoon or evening
Ale w nocy będzie - at night!

ON Jeśli mówimy o konkretnym dniu - on Friday, on New Year's Day, on April the 19th
American English - "on the weekend OR on weekends"
AT

Jeśli mówimy o konkretnej godzinie - at 7 o'clock, at 6.15
at night
określone miejsce - at school, at home
British English - "at the weekend OR at weekends"

TO

Używamy "to" z czasownikami, które określają ruch - np. go i come

He goes to school.
She returned to the store.
They are coming to the party tonight.

Szukaj

Nasi Goście

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

Powiadom znajomych!

Newsletter

Kurs języka angielskiego „SwitchYourMind”,Copyright © 2011 - 2014 SwitchYourMind. Wszelkie prawa zastrzeżone.